Проекти

AGGRESSION! NO, THANKS! / Агресия! Не благодаря!

AGGRESSION! NO, THANKS! / Агресия! Не благодаря!

Държави-участнички: България, Северна Македония, Турция, Румъния, Италия

Научи повече
НП „Успяваме заедно“, модул „Иновативна детска градина“ 2020/2021 г.

НП „Успяваме заедно“, модул „Иновативна детска градина“ 2020/2021 г.

През учебната 2020/2021 г. в ДГ №20 „Мир“ по НП „Успяваме заедно“, модул „Иновативна детска градина“ на тема „Детето и магическият свят на театъра“ се реализираха дейности, които изградиха творческия потенциал, интелектуални и емоционални умения у деца. Всяко дете изяви индивидуалността си, умението да се изразява чрез езика на изкуството, формира собствено мнение, научи се да работи в екип и разви чувствителност към заобикалящия го свят. Децата формираха емоционално-социални умения - увереност в себе си, познаване на силните и слабите страни, разшириха художествения си кръгозор и творческия си потенциал чрез включването в съвместна художествена действителност. Разви се двигателната им активност, мотивация за творчески изяви в различни обучителни направления и по време на свободни занимания и изяви.

Научи повече
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Заедно в грижата за всеки ученик“ 2020/2021г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Заедно в грижата за всеки ученик“ 2020/2021г.

Участници в проекта: IV ПГ и IV A ПГ, съвместно с XIII ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

Научи повече
 Дейността по Национална програма „Нестле за по-здрави деца“ през учебната 2020/2021 год.

Дейността по Национална програма „Нестле за по-здрави деца“ през учебната 2020/2021 год.

По тази програма обогатихме материалната база за сумата от 2000 лв. като ДГ 20 „МИР“ спечели второ място от национална програма „Нестле за по-здрави деца“ в категория детски градини.

Научи повече