Проекти

НП „Успяваме заедно“, модул „Иновативна детска градина“ 2020/2021 г.
AGGRESSION! NO, THANKS! / Агресия! Не благодаря!
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Заедно в грижата за всеки ученик“ 2020/2021г.
 дейността по Национална програма „Нестле за по-здрави деца“ през учебната 2020/2021 год.