Проекти

"AGGRESSION! NO, THANKS!" / "Агресия! Не благодаря!" - Grant Agreement No. : 2021-1-BG01-KA220-SCH-000024537

"AGGRESSION! NO, THANKS!" / "Агресия! Не благодаря!" - Grant Agreement No. : 2021-1-BG01-KA220-SCH-000024537

Държави-участнички: България, Северна Македония, Турция, Румъния, Италия

Научи повече
Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на стойност 2999 лв.

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на стойност 2999 лв.

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Научи повече
Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година.

Научи повече
"eTwinning”- „Ще танцуваш ли с мен?“ за учебната 2021/2022 година

"eTwinning”- „Ще танцуваш ли с мен?“ за учебната 2021/2022 година

За трета поредна година ДГ №20 „Мир“ гр. Стара Загора участва в eTwinning-проект, като работим в сътрудничество с връстници и групи, живеещи в други държави. Тази година проектите, по които работим са общо два, а първият е озаглавен „Ще танцуваш ли с мен?“.

Научи повече