Адм. услуги

Обща информация

      Приемът на деца в ДГ № 20Мир”, гр. Стара Загора се осъществява в четири възрастови групи : в първа група в началото на учебната  година – месец септември; целогодишно при  възможност във всички групи.   

      Условията  и  реда  за  приемане  се  определят, съгласно Правила за  постъпване  в  общинските  детски  градини   на  територията  на  община  Стара  Загора.

       При  прием   на  детето  в ДГ № 20Мир”, гр. Стара Загора, родителите представят  медицинско  удостоверение за  здравното състояние на детето,  заверено от  личен  лекар и  изследвания  за чревни  паразити .

      Приемането, преместването и отписването на деца от ДГ №20 „Мир“ се осъществява по условията  и  реда  на ПРАВИЛА за условия и ред за записване, преместване и отписване  на децата в ДГ №20 „Мир”