COVID-19

COVID-19

Тези правила уреждат организацията на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в ДГ №20 „Мир“, при спазване на строги противоепидемични мерки.

С правилата се определят отговорностите на всички участници в предучилищното образование ограничаване на заразяването с COVID-19 и за опазване здравето – своето, на своите близки и на околните.