Преподаватели

В детската градина работи екип от високо квалифицирани специалисти, който се ръководи от съвременната образователна парадигма за учене през целия живот. Педагогическият колектив включва 18 учители, които имат завършени трета, четвърта и пета  ПКС и участия в различни проекти, курсове, квалификации  и специализации.

Стремежът на педагогическия екип е да утвърждава детското заведение като конкурентноспособно в съвременните реалности, които изискват качествено образование и възпитание и висок професионализъм. Педагозите постоянно усъвършенстват своите умения и компетенции в курсове за иновативни практики в областта на предучилищното обучение и възпитание. ДГ №20 „Мир“ е първата детска градина в град Стара Загора с въведената иновативна технология за обучение „ Умни дечица“, която е без еквивалент на световния пазар. Осигурени са интерактивна дъска и таблети за всяко дете, свързани с интернет връзка.