STEAM - Проект - „Малки стъпки към голямото бъдеще“ по НП "Хубаво е в детската градина" 2023 г. на обща стойност 4000 лв.

STEAM - Проект - „Малки стъпки към голямото бъдеще“ по НП "Хубаво е в детската градина" 2023 г. на обща стойност 4000 лв.

STEAM - Проект - „Малки стъпки към голямото бъдеще“ по НП "Хубаво е в детската градина" 2023 г. на обща стойност 4000 лв.

29.08.2023

          STEAM най-общо казано са интердисциплинарни уроци с практическа насоченост, в които се включват различни учебни предмети, в зависимост от буквите, които се съдържат в абревиатурата - Наука, Технология, Инженерство, Изкуство и Математика.

Основните задачи, които набелязахме за изпълнението на тази цел, са:

  1. Да се развие музикалността, творческите способности и емоционалността на децата чрез игри и упражнения.
  2. Да се развие абстрактно мислене у децата.
  3. Да се насърчи творческото мислене и иновациите, които могат да доведат до нови идеи и продукти.

STEAM - подхода в обучението изгражда логическа връзка между отделните науки и има за цел учениците да придобият реални умения за живота чрез групови проекти, експерименти, обмяна на идеи и практическо приложение на наученото в клас. Чрез проучване, изследване и игра учениците изграждат уменията си да правят собствени изводи, да анализират и да си обясняват света около себе си.

Основната цел, която си поставяме, е да насърчим децата да се интересуват от STEАM и да развием тяхното мисленето.

За да станат силни STEAM мислители, децата се нуждаят от повече експериментални игра.

Философията на STEAM обучението е да обединява преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот.  Прилагането на метода STEAM в обучението дава възможност за надграждане на предвидените в държавния образователен стандарт за предучилищно образование очаквани резултати и реализиране на дейности, оценени като ефективни от учителите.