• ДГ №20 "Мир" - Стара Загора
  ИГРАЕМ
  ДГ №20 "Мир" - Стара Загора
  Като обществено явление физическото възпитание е част от физическата култура на човека. Като форма на обществената практика физическото възпитание е призвано да осигури подходящи морфофункционални изменения в организма, богата двигателна култура и добро физическо образование. Чрез организиране на различни педагогически взаимодействия с цел физическо развитие на детето, при влиянието на множество фактори /природни, хигиенни и социални/ се преодолява мускулното бездействие на човека.
 • ТВОРИМ
  ДГ № 20 "Мир"
  ТВОРИМ
  Създаваме красота и се забавляваме
 • Учим
  ДГ № 20 "Мир"
  Учим
  Изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи базови компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността.Поставяне основите в личностното развитиена бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност; формиране на децата като личности на 21 век - личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Човек обича детството си така, както обича дома и родината си. Детството  е един прекрасен свят на чудеса и странности, а приказното и вълшебното са главните обитатели на този свят. Светът по детски се усмихва на децата и учителите от ДГ 20 „Мир” Стара Загора.

     Вече 50 години в детската градина се обучават и възпитават децата на нашия град. 50 випуска с деца, 50 години на усмивки, детска глъч, успехи и професионализъм. Авторитетът на детската градина расте с годините, защото в нея се запазиха и развиха най-добрите тенденции в областта на предучилищното възпитание и образование. Прилагането  на нови методи и подходи в обучението постепенно превръщат детското заведение в своеобразен център за квалификация.

     Днес детската градина се посещава от над 250 деца. Тя се утвърди като желана среда, дом, в който всяко дете има възможност да се развива съобразно своите интереси и способности; място, където се отстоява хуманно отношение и уважение към детската личност.

"Ако носиш детството със себе си, никога няма да остарееш"

Новини

НП „Успяваме заедно“,модул 2 „Иновативна детска градина“

Деня на безопасността на движението по пътищата.

"Седмица на мобилността" 16.09-22.09.2020 г.

Проекти

EDWARD
„Нестле за по-здрави деца“