„Нестле за по-здрави деца“

„Нестле за по-здрави деца“

„Нестле за по-здрави деца“

14.10.2019 г.

През настоящата учебна 2019/2020 година ДГ 20 "МИР" ще се включи в програмата „Нестле за по-здрави деца“. Това е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да спомогне изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот, формиране на навици за спорт и балансирано хранене при децата.