"eTwinning”- „Ще танцуваш ли с мен?“ за учебната 2021/2022 година

"eTwinning”- „Ще танцуваш ли с мен?“ за учебната 2021/2022 година

"eTwinning”- „Ще танцуваш ли с мен?“ за учебната 2021/2022 година

Проектът се основава на идеята за изготвяне на ежемесечни предавания от дейностите, определени чрез изследване на танците, фолклорните елементи и етническата музика, подбрани от различни краища на страната ни и света от участващите деца. Поради тази причина ние се стремим да запознаем нашите деца с техните собствени култури и култури на различни страни, да им покажем нови начини за изследване и учене, да разширим хоризонтите им, да им помогнем да преодолеят настоящия пандемичен процес с възможно най-малко щети, за да им дадем възможност да учат, като изследват и се забавляват в сътрудничество със своите връстници от различни градове и държави. Нашите основни цели са да им проправим пътя за учене чрез дейности, които подобряват силата и музикалното им ухо и да им дадем възможност да използват своите технологии умения в различни области.

Целта на проекта е децата:

  • да представят различни култури на страната и фолклорни елементи;
  • да придобият способността да разпознават и популяризират собствената си култура;
  • да предлагат нови изследвания и алтернативи за обучение;
  • да разпознават и въвеждат различни музикални инструменти;
  • да преподават начини за интегриране на музика и танцуват в технологиите, като индивиди, които учат и практикуват чрез изследване.