Национална кампания „Чиста околна среда – 2021г.“

Национална кампания „Чиста околна среда – 2021г.“

Национална кампания „Чиста околна среда – 2021г.“

Реализирана е основната цел – формиране на умения, изграждане на мотивация за самостоятелна, познавателна и практическа дейност, ценностно отношение и ориентация към екологичните проблеми на децата от предучилищна възраст. Повишаване на екологичната култура чрез образователния и възпитателен процес на децата, формиране на знания и отношения на децата към природната и околната среда.

Ние екипът на ДГ20"Мир гр. Стара Загора изказваме благодарност на всички родители за съвместната работа.
Благодарим, че сте наши партньори в изграждането на творчески личности и екологичната култура у децата. ????????????
Личния пример, които давате на своите деца за грижата и любовта, с която се отнасяте към всяко листенце, цветченце, мравчица, птичка и всичко живо около Вас, няма как зрънцето на любов към природата да не покълне в тях.