„eTwinning”- „От днес да създадем природата утре“

„eTwinning”- „От днес да създадем природата утре“

„eTwinning”- „От днес да създадем природата утре“

Чрез изпълнението на дейностите по проекта „От днес да създадем природата утре“ децата обогатиха знанията си за опазване на природата и околната среда, като различават и трансформират рециклируеми материали и да се грижат за растенията и животните в непосредствена близост. За тази цел изпълнихме следните задачи от проекта:Първа основна задача: (задачата е поставена към децата от Горската Фея)1. Децата да се запознаят с растенията и животните, които живеят в гората.2. Какви ползи ни носят горите?3. Какво трябва да правим, за да предпазим горите от замърсяване?Втора основна дейност: (задачата е поставена към децата от Майката Земя)1. Рециклиране (на листа и други материали)- всички групи.2. Създаване на еко почва (компост)- III-A група „Слънчо“.3. Разнообразието на плодовете и зеленчуците- III-A група „Слънчо“.Трета основна задача: (задачата е поставена към децата от Снежната Кралица)1. Да се изработят снежинки от различни текстилни и хартиени материали- III група „Щурче“ и III-A група „Слънчо“.Четвърта основна дейност: (задачата е поставена към децата от Рециклиращият Робот)1. Децата да се запознаят с вредните отпадъци и вредата, която нанасят на природата.-Задачата, която трябва да се изпълни е да се съберат колкото се може повече стари батерии и да се занесат в пункт за рециклиране- всички групи.Пета основна дейност: (задачата е поставена към децата от Планетата Земя)1. Замърсяването на планетата (почвата, водата, въздуха).-Задачата, която трябва да се изпълни е децата да изготвят плакат/лозунг за замърсяването на планетата Земя- III-A група „Слънчо“