"Седмица на мобилността" 16.09-22.09.2020 г.

"Седмица на мобилността" 16.09-22.09.2020 г.

"Седмица на мобилността" 16.09-22.09.2020 г.

16.09-22.09.2020g

Днес 16.09 е международен "Ден без жертви на пътя", той премина под мотото "БезОпасност"!
Децата се запознаха с правилата за безопасно поведение на пътя, с опасностите  предизвикани от уличното движение  и способите за тяхното предотвратяване.