Модел за обществен съвет

Модел за обществен съвет

П

  1. ПОИМЕНЕН СЪСТАВ на Обществен съвет към ДГ №20 „Мир“ – Стара Загора както следва:

Председател:     Радостина Тонева  – представител на родителите

Членове:    1.      Иванка Пенева   – представител на родителите  

                    2.     Петя Киранова – представител на родителите

                   3.      Веселин Попов   – представител на родителите

                   4.       Пенка Чавдарова – представител на финансиращия орган

       Резервни членове:

  1. Янита Добрева – представител на родителите
  2. Веска Демирева – представител на родителите
  3. Бистра Джиновска. – представител на родителите
  4. Тихомир Цветков – представител на родителите
  5. ……………………………….. – представител на финансиращия орган